Kirkene våre


I Nore og Uvdal har vi seks kirker : Nore kirke, Skjønne kirke, Uvdal kirke, Tunhovd kirke, Nore stavkirke og Uvdal stavkirke. De to siste er bare i bruk i sommersesongen.

Nore kirke     Skjønne kirkeUvdal kirke

Tunhovd kirke     Nore stavkirkeUvdal stavkirke

Under finner du litt informasjon om hver av kirkene.