Nore kirke


Nore kirke er en hvit trekirke fra 1880 og ligger på Norefjord nederst i Nore og Uvdal kommune.

Tilbake