Kontaktinformasjon


Nore og Uvdal kirkelige fellesråd

Adresse: Nore kirkekontor, Sentrum 16, 3630 Rødberg - se kart
Telefon:
32 74 25 90
Epost:
kirkekontoret@nore.kirken.no

Prest

Kristine Bekken Aschim

90402892

90402892

Send epost

Kirketjener / Kirkegårdarbeider

Bjørn Wiggo Engen

90580831

Send epost

Kirketjener i Tunhovd kirke

Frøydis Haga

97010708

Send epost

Kirkeverge

Halvor Haugestad

41046104

41046104

Send epost

Sokneprest

Trond Morlandstø

92046675

45097997

Send epost

Kantor

Joar Myrvang

48129680

48129680

Send epost

Kirkegårdsarbeider/kirketjener i Skjønne kirke

Tom Erik Olsen

92863296

Send epost

Sekretær

Gunn Snarheim

32742590

41043960

Send epost