Info fra kirkevergen


Har du fått et skilt på graven du har ansvar for?


Gravferdsforvaltningen i Nore og Uvdal arbeider i disse dager med å oppdatere gravferdsregisteret. Står det et skilt på gravene til dine avdøde, ønsker Kirkevergen kontakt med deg.
 
Det er flere gravsteder hvor det ikke er registrert hvem som er ansvarlig, derfor har det blitt satt opp skilt på en rekke gravsteder på Nore kirkegård. Vi vil fortløpende fortsette på Skjønne kirkegård, Uvdal kirkegård og Tunhovd kirkegård.
For noen innebærer dette at det må betales en festeavgift, men hovedmålet er å få oppdatert gravferdsregisteret. 
De fakturaene som blir sendt ut gjelder enten tilbud om å fornye feste av en grav som er over 20 år, eller betaling for et gravsted som på et eller annet tidspunkt har blitt reservert. Når noen har valgt å reservere en gravplass har de sagt fra seg rettigheten til frigrav i 20 år, og det påløper en avgift fra den dagen gravplassen blir reservert. 
Som fester av et gravsted har man ansvar for å holde graven i hevd, forsvarlig sikring av  gravminne, samt rett til å bestemme over graven.
 
Når man mottar en faktura for festeavgift kan man ta stilling til om man vil beholde graven, eller slette den. Noen ganger vil man kanskje avtale innad i familien om det er noen andre som heller skal stå som fester. Det koster 200 kr pr år å feste en grav. Fakturaene som sendes ut er for en tiårsperiode. Vi oppfordrer alle som har spørsmål omkring dette om å ta kontakt.
Gravsteder hvor festet ikke fornyes tilfaller gravplassmyndigheten, og vil etter hvert kunne bli tatt i bruk til nye gravlegginger. Vi er behjelpelig med å fjerne gravminne, dersom man ikke ønsker å beholde gravminne selv.
Vi håper dere alle vi være behjelpelig, slik at vi når festere for gravstedene hvor det er satt opp skilt. Hvis du kjenner vedkommende som har fått satt opp skilt, kontakt dem gjerne dersom du tenker at de ikke vil oppdage skiltet.
Fint om skiltene legges ved kirkeporten, når dere har notert ellet tatt bilde av telefonnummeret.
•    Telefon 32742590
•    Epost kirkenkontoret@nore.kirken.no. 
•    Kirkekontoret er også betjent mandag til fredag fra 09.00-15.00.
Til slutt vil vi informere dere om at  dersom dere ønsker stell av gravsted eller oppretting av gravminne ta kontakt.
Ønsker dere alle en god sommer.
Anne Grethe
Kirkevergen i Nore og Uvdal
 

Tilbake