Uvdal stavkirke


 Uvdal stavkirke er sannsynligvis fra slutten av 1100-tallet. Kirken ligger på Uvdal bygdetur og eies i dag av fortidsminneforeningen. I sommerhalvåret avholdes det gudstjenester i kirken.

Tilbake