Menighetsrådet


Her kan du se Menighetsrådets medlemmer, og oppdateringer om møter.

 

Medlemmer i Nore kirkelige fellesråd

 

Medlemmer i Nore og Uvdal menighetsråd

 

Medlemmer i Tunhovd menighetsråd