Uvdal kirke


Uvdal kirke ligger i Uvdal og ble innviet i 1893. Kirken er en trekirke med utseende inspirert av stavkirker og prydet med dragehoder-

Tilbake