Tunhovd kirke


Tunhovd kirke er innviet i 1945 og ble den gang kalt for fredskapellet. Kirken ligger i bygda Tunhovd i Nore og Uvdal kommune.

Tilbake