Nore Uvdal og Tunhovd > Kirkene
Kirkene i Nore, Uvdal og Tunhovd sokn

Skjønne kirke

Skjønne kirke var tidligere et kapell under Nore. Den er en hvit trekirke og li...   Les mer...

Uvdal kirke

Uvdal kirke ligger i Uvdal og ble innviet i 1893. Kirken er en trekirke med uts...   Les mer...

Tunhovd kirke

Tunhovd kirke er innviet i 1945 og ble den gang kalt for fredskapellet. Kirken ...   Les mer...

Nore kirke

Nore kirke er en hvit trekirke fra 1880 og ligger på Norefjord nederst i Nore o...   Les mer...

Nore stavkirke

Nore stavkirke ligger på Norefjord og det avholdes gudstjenester i den i sommerh...   Les mer...

Uvdal stavkirke

 Uvdal stavkirke er sannsynligvis fra slutten av 1100-tallet. Kirken ligger på ...   Les mer...

Kalender