Nore Uvdal og Tunhovd > Kirkene
Kirkene i Nore, Uvdal og Tunhovd sokn

1.pinsedag åpner vi for gudstjenester igjen!

   Les mer...

Skjønne kirke

Skjønne kirke var tidligere et kapell under Nore. Den er en hvit trekirke og li...   Les mer...

Uvdal kirke

Uvdal kirke ligger i Uvdal og ble innviet i 1893. Kirken er en trekirke med uts...   Les mer...

Tunhovd kirke

Tunhovd kirke er innviet i 1945 og ble den gang kalt for fredskapellet. Kirken ...   Les mer...

Nore kirke

Nore kirke er en hvit trekirke fra 1880 og ligger på Norefjord nederst i Nore o...   Les mer...

Nore stavkirke

Nore stavkirke ligger på Norefjord og det avholdes gudstjenester i den i sommerh...   Les mer...

Uvdal stavkirke

 Uvdal stavkirke er sannsynligvis fra slutten av 1100-tallet. Kirken ligger på ...   Les mer...

Kalender