Nore og Uvdal menighetsråd


Wibekke Tufto - leder
Knut Morten Bjørnsrud - medlem
Eli Kleivedalen - medlem
Grete Enerstvedt - medlem
Inger Sjaavaag - nestleder
Merete Ørjansen - medlem
Sigrid Imingen Deinboll - medlem
Gro Kollandsrud - medlem
Aud sidsel Haugen - 1,vara
Britt Karin Flaata - 2.vara
Reiar Røisland - 3.vara
Harald Tollefsen - 4.vara
Britt S.G. Halland - 5.vara
Gunn Marit Bergerud - 1.vara
Anne Beate Rye Teigen - 2.vara
Nelly Strømmen - 3.vara
Heidi Fedje - 4.vara
Jens Jacob Jensen - 5.vara
 

Tilbake