Kirkevalg 2023


Da er resultatet klart etter kirkevalget 11.september.

 

stemmelokale

Valgresultat for Tunhovd menighetsråd 2023 -2027
Medlemmer
1.Torun Thorson Kolstad 
2 Vigdis Skaar Lindborg 
3 Regina Levorsen 
4 Anne Grete Lindvik 

Varamedlemmer
5. Ole Jørgen Hallingstad 
6. Hege-Mariann Kofstad 
7. Gullik Lian 
8. Ellen Kristin Flæte
9. Håvard Rotegård

Valgresultat for Nore og Uvdal menighetsråd 2023 – 2027 bestående av
Uvdal 
Medlemmer:
1. Thor Erling Lassegård 
2. Grete Enerstvedt 
3. Kirsten Frydenberg 
4. Janne Kristin Vikan 

Varamedlemmer:
5. Gro Oline Espeset Grøtjorden 
6. Gunhild Birgitte Brun 
7. Gunvor Thorsrud 

Nore 
Medlemmer:
1. Inger Sjaavaag 
2. Oddvar Hunemo 
3. Gunn Anita Sporan 
4. Birgit Lesteberg 

Varamedlemmer:
5. Gunn Marit Bergerud 
6. Grethe Turid Kjøntvedt 
7. Heidi Fedje 
 

Tilbake