Kontaktinformasjon


Nore og Uvdal kirkelige fellesråd

Adresse: Nore kirkekontor, Sentrum 16, 3630 Rødberg - se kart
Telefon:
32 74 25 90
Epost:
kirkekontoret@nore.kirken.no

Prest

Kristine Bekken Aschim

90402892

90402892

Send e-post

Kirketjener Skjønne og Nore

Runar Bølviken

41767427

41767427

Send e-post

Kirketjener / Kirkegårdarbeider

Bjørn Wiggo Engen

90580831

Send e-post

Sokneprest

Trond Morlandstø

92046675

45097997

Send e-post

Kirkeverge

Anne Grethe Myrann

95893121

Send e-post

Kantor

Joar Myrvang

48129680

48129680

Send e-post

Kirkegårdsarbeider/kirketjener i Tunhovd kirke

Tom Erik Olsen

92863296

Send e-post

menighetsprest

Aslak Elias Simonsen

98865473

Send e-post

Sekretær

Gunn Snarheim

32742590

41043960

Send e-post