Konfirmantpåmelding
Nore og Uvdal 2024-2025


Konfirmanten
Fyll ut feltene med informasjon om konfirmanten. Felter merket med * må alltid fylles ut.
Fødselsnummer 11 siffer (uten mellomrom):
Fornavn:
Mellomnavn:
Etternavn:
Fødested:
Adresse:
Adresse 2:
Postnr.:
Poststed:
Mobil:
Tlf.:
E-post:
Gjenta e-post:
Er konfirmanten døpt?
Dåpsdato:
Dåpssted:
Er det særlige forhold som det er viktig å vite om i konfirmasjonstiden? (Allergier, dysleksi, forhold hjemme etc.) Opplysningene behandles konfidensielt.
Jeg vil gjerne være på gruppe med:


Jeg vil konfirmeres i:

 


Foresatt 1
Fornavn:
Mellomnavn:
Etternavn:
Adresse:
Adresse 2:
Postnr.:
Poststed:
Mobil:
Tlf.:
E-post:
Gjenta e-post:
Kommentarer:
På grunn av lov om personvern trenger vi godkjenning for å offentliggjøre konfirmantens navn og bilder.(Sett kryss nedenfor)

Av foresatte forventer vi: at de møter opp på foreldremøte, konfirmasjonstidens gudstjenester og legger til rette for at konfirmantene kan oppfylle sine forpliktelser. Kan delta som foreldrehjelp:

Foresatt 2
Fornavn:
Mellomnavn:
Etternavn:
Adresse:
Adresse 2:
Postnr.:
Poststed:
Mobil:
Tlf.:
E-post:
Gjenta e-post:
Kommentarer:
På grunn av lov om personvern trenger vi godkjenning for å offentliggjøre konfirmantens navn og bilder.(Sett kryss nedenfor)