Gudstjeneste


Tid: 23.12 kl. 19:30
Sted: Uvdal kirke
Kirketjener: Bjørn Wiggo Engen
Kirkevert: Gerd Deinboll
Organist: Joar Myrvang
Prest: Kristine Bekken Aschim
Første lesetekst: Rut 4,13-17
Andre lesetekst: Rom 15,8-13
Prekentekst: Luk 1,46-55
Dag i kirkeåret: Fr e 4sia
Offer til: Kirkens Bymisjon, Drammen

Tilbake