Julaftengudstjeneste


Tid: 24.12 kl. 13:00
Sted: Skjønne kirke
Kirketjener: Tom Erik Olsen
Kirkevert: Heidi Fedje
Organist: Joar Myrvang
Prest: Kristine Bekken Aschim
Første lesetekst: Jes 9,1a.2.6-7
Andre lesetekst: 1 Joh 1,1-4
Prekentekst: Luk 2,1-20
Dag i kirkeåret: Julaft
Offer til: Kirkens Nødhjelp

Tilbake