Julaftengudstjeneste


Tid: 24.12 kl. 13:00
Sted: Tunhovd kirke
Kirketjener: Frøydis Haga
Kirkevert: Regine Levorsen
Organist: Hilde Tandberg
Prest: Trond Morlandstø
Første lesetekst: Jes 9,1a.2.6-7
Andre lesetekst: 1 Joh 1,1-4
Prekentekst: Luk 2,1-20
Dag i kirkeåret: Julaft
Offer til: Kirkens Nødhjelp

Tilbake