Påmelding til dåp


Fra generasjon til generasjon har vi båret barna til dåpen. Den kristne troen som foreldrene selv vokste opp med og som betydde noe for dem, føres videre til egne barn.

 

Ønsker du dåp?
Kontakt kirkekontoret på telefon 32 74 25 90  eller på epost kirkekontoret@nore.kirken.no
Her finner du skjema for påmelding til dåp.
Vi har mulighet for dåp i nesten alle gudstjenester. Se på lista over gudstjenester hvis du lurer på hvor det er gudstjeneste når.

Vi har en dåpskjole tilgjengelig for utlån gjennom kirkekontoret, dersom dette skulle være ønskelig

 

Så når vi bringer barna våre til dåpen i dag, stiller vi oss i rekken av mennesker som har opplevd det verdifulle ved en kristen tradisjon og tro som en basis i livet.

Når et barn blir båret til dåp, blir vi minnet om at ingen kan bære seg selv. Gjennom dåpen blir vi en del av et fellesskap som strekker seg over hele verden – og gjennom alle tider. Det er en markering der barnet har alle sine viktigste støttespillere rundt seg, og der Gud lover å følge barnet alle dager.

I den norske kirke blir de fleste døpt som spedbarn, men det er ingen aldersgrense for dåp. Konfirmasjonstiden fører hvert år til at mange unge også ønsker dåp. Døpte blir automatisk medlemmer i Den norske kirke.Her kan du lese mer informasjon om dåp fra Den norske kirke.

Se infofmasjonsfilm om dåpen her:
Å bære et barn til dåp
 

Tilbake