Bryllup


Informasjon om bryllup i Nore og Uvdal

 

Går dere med gifteplaner? Kontakt kirkekontoret på telefon 32 74 25 90 eller epost kirkekontoret@nore.kirken.no for å gjøre avtale om dato og kirke.

For å kunne bli gift må man ha en gyldig prøvingsattest fra skatteetaten. Skjema finner du her.

Slik foregår vigselen

1. Inngangsmarsj
2. Inngangsord (v/presten)
3. Salme
4. Skriftlesning (hvem vil dere skal lese disse?)
5. Salme eller egnet musikk (om ønskelig)
6. Tale (v/presten)
7. Ekteskapsinngåelse
8. Overrekkelse av ringer (ikke obligatorisk)
9. Forbønn (avsluttes med Vår Far)
10. Musikk/symbolhandlinger (om ønskelig)
11. Salme
12. Velsignelse
13. Utgangsmarsj

Man er ikke nødt til å ha eget program for vielsen, man kan fint bare bruke salmebøkene som er i kirken. Hvis dere ønsker eget programhefte er dette noe brudeparet selv må lage og trykke opp. Da kan man bruke oversikten over hvordan en vielse foregår som mal.

Skriftlesninger
Det skal være 2-4 skriftlesninger i vigselen, det må være minst en fra det nye testamentet og en fra det gamle testamentet. I utgangpunktet står hele Bibelen til disposisjon, men her er noen forslag det går an å velge mellom. Forslag finnes her, til den nye liturgien fra 2017 kan en finne forslag her.
Salmer
2-3 salmer. Brudeparet kan velge salmer fra hele Norsk salmebok, forslag finnes her, og her. Denne listen har salmer organisert etter tema: Salmeforslag

Brudemarsjer
Hvilken inngangs og utgangsmarsj vil dere ha? Her er noen muligheter. Kontakt kantor for spørsmål og avtale om musikk. Her kan du høre noen marsjer.

NB: Det er ikke sikkert at vi kan oppfylle alle ønsker til musikk. Dette handler om flere ting, slik som hva slags orgler det finnes i kirken, vikarsituasjon etc. Ta derfor kontakt med kantor i god tid, så finner vi frem til en god løsning for alle.

I stavkirkene er det trøorgler, her vil vi sterkt anbefale de følgende brudemarsjene:
Brudemarsj fra Seljord
Bruremarsj fra Garmo
Norderhovs Brulaatt, arr Ringkjøb

For å høre på disse kan du søke på youtube.

Tilbake