Påmelding konfirmasjon 2021


Velkommen som konfirmant hos oss!

 

 

 

Påmeldingsfrist er 1.juli 2020.

VIKTIGE DATOER FOR KONFIRMASJONSTIDEN

PRESENTASJONSGUDSTJENESTER HØSTEN 2020

Vi ble nødt til å flytte konfirmasjonsgudstjenestene for våren 2020 til høsten. Dette vil derfor styre datoene for presentasjonsgudstjeneste for konfirmantkullet 2020-21.

Nore kirke - 30.august (OBS! kl.17)

Skjønne kirke - 6.september

Uvdal kirke - 8.november

FORELDREMØTE

Onsdag 19.august kl. 19 i Skjønne kirke (egen innkalling kommer til foreldre/foresatte av påmeldte).

FOTOGRAFERING

8.mai 2021

KONFIRMANTENES GUDSTJENESTE 2021 (FOR ALLE)

9.mai i Nore kirke

KONFIRMASJONSGUDSTJENESTER 2021

Nore kirke - 23.mai

Skjønne kirke - 24.mai

Uvdal kirke - 30.mai

Tilbake