Sorggruppe


- en samtalegruppe for etterlatte i sorg

 

Den norske kirke i Nore og Uvdal organiserer sorggruppe. Vi
ønsker å gi omsorg og fellesskap til dem som har mistet en av
sine nære. Sammen kan man gi hverandre god hjelp ved å være
åpne om opplevelser, følelser og reaksjoner rundt sorgen. Sorg er
en naturlig reaksjon på noe vondt og vanskelig. Sorg tar tid og
krefter.


Sammen med andre kan man lettere finne en farbar vei videre i
livet. Gruppa organiseres for tiden av Helga Wetterhus. Det er
taushetsplikt innad i gruppen. Tilbudet er gratis. Sted og tidspunkt
blir angitt ved påmelding.

Tilbake