Koronaviruset - tiltak i kirkene i Nore, Uvdal og Tunhovd


 

GUDSTJENESTER

Gudstjenester og kirkelige handlinger kan gjennomføres med begrenset deltakelse. Det kan være 50 tilstede på arrangementer uten fastmonterte seter og dette gjelder for kirkene våre, med unntak av Tunhovd kirke som er for liten til at vi klarer å holde den avstanden som kreves om vi er 50 samlet.

Vi sørger for håndsprit i kirkene og alle må registrere seg med fullt navn og tlf.nr når de kommer. Listene blir oppbevart i 14 dager og deretter makulert. Husk også å holde god avstand til dem som ikke er i samme husstand som deg.

Det finnes også mange digitale muligheter for gudstjenesterbønner, andakter og fellesskap gjennom musikk.

VIELSER

Vi vil gjennomføre planlagte vielser så langt det går. Foreløpig forholder vi oss til reglene om at det kan være maks 50, at folk må holde god avstand til folk fra andre husstander og sitte med minst en meters avstand i kirken og at det er viktig med god håndhygiene og unngå håndhilsing og klemming. Alle som er tilstede må registreres med navn og tlf.nummer. Listene vil oppbevares i 14 dager etter vielsen og deretter makuleres.

GRAVFERD

Foreløpige retningslinjer gir anledning til seremonier med maks 50 tilstede.. Hold god avstand til hverandre, sørg for god håndhygiene (sprit hendene både på vei inn og ut av kirka), unngå håndhilsing og klemming.

Vi følger rådene fra offentlige myndigheter nøye og oppdaterer risikovurdering og tiltaksplan kontinuerlig.

Tilbake