Nye covid19 regler i kirkene i Nore, Uvdal og Tunhovd


 

GUDSTJENESTER

Fra midnatt natt til tirsdag 23. februar endres covid-19-forskriften. Det er godt nytt for alle som har savnet gudstjenester, ønsker dåp, skal gifte seg eller skal ta avskjed med noen de er glad i. Men det innebærer også nye lokale vurderinger og fortsatt godt arbeid med smittevern.

Det vi vet fra pressekonferansen og samtaler med myndigheter er følgende:

  • Kravet om fastmonterte seter erstattes av krav om faste tilviste plasser.
  • Det blir lov å samle inntil 100 personer på arrangementer i tillegg til medvirkende, når deltakerne får en fast tilvist plass, dette gjelder også begravelser dersom kirkerommet tillater det.
  • Fast tilvist plass innebærer at deltakerne får tildelt en plass eller blir vist hvor de skal sitte, for eksempel av en kirkevert eller kirkelig medarbeider.
  • Det skal fortsatt være minst en meter mellom alle som ikke bor sammen, i alle retninger målt skulder til skulder. Det er fortsatt anbefaling om 2 meter avstand dersom det er allsang innendørs.
  • Det er fortsatt anbefalt å avlyse eller utsette arrangementer og sammenkomster som samler personer fra flere kommuner, unntatt begravelser/bisettelser.
  • Det er fortsatt slik at kommuner kan vedta lokale regler, som setter andre begrensninger på kirkelig virksomhet. Derfor oppfordrer vi fortsatt til god dialog med lokale smittevernmyndigheter.

 

For kirkene i Nore, Uvdal og Tunhovd innebærer dette at ved å opprettholde smittevern på 2 meter ved salmesang kan vi ikke være flere enn ca 40 til 50 (det vil variere fra kirke til kirke).

Tilbake