Kirkeverge /daglig leder


Nore kirkelige fellesråd har ledig stilling som kirkeverge /daglig leder fra 1.oktober.

bilde av Uvdal kirke

Nore kirkelige fellesråd tilhører Kongsberg prosti i Tunsberg bispedømme. Det geografiske området er sammenfallende med Nore og Uvdal kommune, som ligger øverst i Numedal. Kommunen har ca. 2.500 innbyggere hvorav ca. 2.000 er medlemmer av Den norske kirke. Vi har 3 sokn og 4 kirker og kirkegårder. I tillegg er det 2 stavkirker som eies av Fortidsminneforeningen..

Kontorer i Rødberg sentrum.

Arbeidsoppgaver:
•    Daglig leder for fellesrådets virksomhet
•    Forvaltning, drift og vedlikehold av kirker og kirkegårder
•    Personalansvar for fellesrådsansatte
•    Drift av menighetskontor med strategi, økonomiforvaltning, budsjett og regnskap
•    Kirkens bindeledd til kommunen

Kvalifikasjoner:
•    Kompetanse innen administrasjon, økonomi og offentlig forvaltning
•    God datakompetanse
•    Innsikt i og engasjement for kirkelige forhold
•    Personlig egnethet 
•    Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
•    Ledererfaring og relevant praksis
•    Førerkort
•    Medlemskap i Den norske kirke
•    

Tilsettingen skjer i henhold til gjeldende avtaleverk innen kirken. 
Pensjonsordning i KLP. 
Lønn etter avtale. 
Nærmere opplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til: 
Kirkeverge Halvor Haugestad tlf. 4104 6104 eller 
sokneprest Trond Morlandstø tlf. 4509 7997

Søknad med CV, referanser, attester og vitnemål sendes innen 26. mai til:
Nore Kirkelige fellesråd
Sentrum 16
3630 Rødberg 

Eller: kirkevergen@nore.kirken.no
 

Tilbake