Tårnagentdag i Uvdal kirke 19.mars


Velkommen til en dag fylt med mysterier

kirke og forstørrelsesglass

Kjære agent!
NB! Før du begynner å lese, er det viktig å vite at dette brevet er topp hemmelig og må kun leses av 2. og 3.klassinger og foresatte.

Vi trenger deg til å være med å løse oppdrag og mysterier i Uvdal kirke! Derfor ønsker vi deg velkommen til Tårnagentdag i Uvdal kirke søndag 19. mars 2023!

Agentmøtet starter kl.11.00 og varer til kl. 16.00. Som agent får du utdelt agentbevis. Kl.16.00 er det Tårnagent-gudstjeneste. Foresatte, eventuelle søsken, faddere og venner er også invitert til gudstjenesten.

Det er agenter i mange kirker over hele landet i løpet av året. Vi håper du har lyst til å være med.

Påmelding innen 10.3.2023 til Gunn Snarheim, sekretær, på e-post: fullmektigen@nore.kirken.no. Hun kan også kontaktes på tlf: 41043960. Mer informasjon om påmelding står i brevet til foresatte.

Du får mer informasjon når du har meldt deg på.

Kjenner du noen 8-/9-åringer som ikke har fått invitasjon og bor i kommunen er de også veldig velkomne, men de må melde fra!

Invitasjonen er sendt til de som er døpt, men tilbudet er for alle!


Hilsen – i all hemmelighet – oss i menighetene i Nore og Uvdal.

Tilbake