Dugnader 2023


Informasjon om dugnaden

Illustrajon av to trillebårer i en hage

Dugnad på kirkegårdene

  • Mandag 8.mai: Nore kirke
  • Onsdag 10.mai: Skjønne kirke
  • Mandag 15.mai: Uvdal kirke

Alle dugnadene starter kl. 17.00.

Vi rydder opp på kirkegårdene våre etter vinteren.

Menighetsrådet spanderer kaffe og noe å bite i.

Tilbake