Konfirmantopplegget


Vi skal utforske, reflektere, jobbe sammen i grupper.

Undervisningen vil bestå av samlinger på tirsdager i Skjønne kirke etter skoletid, noen søndagssamlinger, og konfirmantleir, i tillegg til deltagelse på gudstjenester.
På alle de arenaene er det massevis av muligheter til å lære noe nytt eller få noen nye tanker.

Du kan delta i konfirmasjonsundervisningen selv om du ikke ønsker å bli konfirmert, men det er en forutsetning at du følger hele opplegget for å bli konfirmert.

 

Tilbake