Hva er konfirmasjon?


Ordet konfirmasjon kan bety både «å bekrefte» og «å gjøre sterk».

Konfirmasjonshandlingen er en forbønnshandling hvor vi ber Gud om å velsigne og å styrke hver enkelt konfirmant. Konfirmasjonstiden handler om å lære og å forstå litt mer, men like mye handler det om å oppleve, tenke, og samtale om viktige ting sammen. Du er inne i en viktig fase av livet med mange tanker, følelser og muligheter. Alt dette er det rom for. Her hører du med – med hele deg.

 

Tilbake