Vårens konfirmasjoner flyttes


Den norske kirke sentralt oppfordrer alle menigheter til å flytte vårens konfirmasjoner til etter sommerferien grunnet koronapandemien.

 

For å gjøre det mest mulig forutsigbart for konfirmanter og konfirmasjonsfeiringen, har vi på oppfordring fra Den norske kirke sentralt, besluttet at vi flytter konfirmasjonsgudstjenestene. Det samme gjelder konfirmantenes gudstjeneste og konfirmantfotografering. De nye datoene blir:

  • Konfirmantfotografering: 29.august. Nærmere beskjed om klokkeslett kommer.
  • Konfirmantenes gudstjeneste i Nore kirke: 30.august kl.17. Øvelse fra kl.14.
  • Konfirmasjon i Nore: Lørdag 19.september kl. 11
  • Konfirmasjon i Skjønne: Søndag 20.september kl. 11
  • Konfirmasjon i Uvdal: Søndag 27. september kl. 11

Tilbake