Åpne kirker i sommer


Tunhovd kirke er åpen  torsdag 24. juni kl 18-19.

Skjønne kirke er åpen  torsdag 22. juli kl 17.30 – 19.30. 

Uvdal kirke er åpen torsdag 12. august kl 18-19.

 

Alle dagene er du velkommen til å komme når du vil og bli så lenge du vil innenfor det oppgitte tidsrommet.

Du kan gå rolig rundt i kirkerommet, tenne et lys om du vil , eller sitte i fred og lytte til meditativ musikk.

Vi gjør spesielt oppmerksom på at Skjønne kirke er åpen i to timer torsdag 22. juli, fra 17.30 til 19.30, i forbindelse med at det er 10 år siden Utøya - hendelsen. 

Alle må registrere navn og telefonnr. av hensyn til evt. smittesporing, og desinfisere hendene ved inn-og utgang. Lenke til smittevernbestemmelsene våre finner du her. 

Vi tar forbehold om endringer som følge av eventuelle forandringer i smittevernbestemmelsene. Oppdateringer vil bli gitt på vår hjemmeside , på  vår facebookside Menighetene i Nore, Uvdal og Tunhovd, og på plakater.

Tilbake