Sommer i kirkene våre


Denne sommeren vil det hovedsakelig bli gudstjenester i de vanlige kirkene våre, ikke stavkirkene. Det kan bli justeringer av klokkeslett. 

 

Smittevernreglene vi regner med å være pålagt i sommer, med bl.a. renhold og desinfisering, er vanskelige å gjennomføre i stavkirkene

Vi må derfor beklageligvis flytte gudstjenestene som pleier å finne sted i Nore stavkirke og Uvdal stavkirke i sommersesongen, til henholdsvis Nore kirke og Uvdal kirke.

Ett unntak blir imidlertid den tradisjonelle olsok-gudstjenesten, som holdes i Nore stavkirke som vanlig.

 

Når det gjelder klokkeslettene for gudstjenestene i juli er ikke disse 100 % bestemt ennå. Dette skyldes ferieavvikling for prestene og mulig koordinering med prestene i resten av Numedal.  Vi må derfor foreløpig ta forbehold om eventuell justering av klokkeslett.

Følg med på plakater, nettsiden vår, og/eller facebooksiden vår for oppdatering om tidspunktene !

Tilbake