Felles menighetsmøte 9. mai


Velkommen til felles menighetsmøte for alle tre menighetene våre, søndag 9. mai etter gudstjenesten i Nore kirke!

 

På møtet skal vi vedta ny liturgisk grunnordning for gudstjenestene. Sokneprest Trond vil gå gjennom endringene og legge fram et forslag til vedtak. Kirkemusiker Eli vil også være tilstede og kan svare på spørsmål om liturgisk musikk. Møtet starter umiddelbart etter gudstjenesten. Alle er hjertelig velkomne. 

Tilbake