Nå kan vi ha gudstjenester igjen !


Smitteverntiltakene har lettet litt , og vi kan nå ønske velkommen til gudstjeneste hver søndag.

 

Nore og Uvdal kommune fikk 12. april opphevet de strenge regionale smitteverntiltakene som i en periode gjaldt for hele Viken fylke.  

Samtidig innfører regjeringen noen lettelser i de nasjonale tiltakene fra 16. april.

Dette er gode nyheter for oss, og vi kan heretter ønske velkommen til gudstjeneste hver søndag framover!

Antall tillatte deltakere er nå i prinsippet 100 - men pga. avstandsreglene har vi ikke plass til på langt nær så mange i noen av våre kirker ! Maximum antall tillatte deltakere vil variere etter kirkens størrelse, og  hvor mange som kommer fra samme husstand og derfor kan sitte sammen. 

Her er detaljene i de oppdaterte smittevernreglene som gjelder fra 16. april 2021 : 

-Deltakerne skal sitte på faste, tilviste plasser.

-Avstanden mellom personer utenfor samme husstand skal være 2 meter alle veier på arrangementer med innendørs allsang.

- Unngå arrangementer som samler deltakere fra flere kommuner (gravferder er unntatt).

- På gudstjenester brukes plastbeger ved nattverd, og nattverden deles ut uten direkte kontakt mellom utdeler og deltaker, og med minimum 1 meter avstand mellom deltakerne. Offer tas kun opp på vipps.

- Deltakere må registrere navn og tlf. nr, og desinfisere hendene ved inngang og utgang.

Velkommen til trygge gudstjenester og kirkelige handlinger der smittevernet er godt ivaretatt !

Tilbake