Kirkelige handlinger i covid19-tider


Fra 16. april får vi mindre strenge smitteverntiltak, og vi forsøker å gi oppdatert informasjon her på hjemmesiden! Men det beste er å ringe oss på 32742590 eller sende en mail til kirkekontoret@nore.kirken.no hvis du vil planlegge dåp, gravferd eller bryllup !

 

Fra 16. april er smittevernbestemmelsene slik :

 

Gravferd : 

Ifølge nasjonale retningslinjer er antall tillatte personer nå 100 - men så mange får vi ikke plass til i våre kirker på grunn av avstandskravet. Maximum antall personer vil variere avhengig av kirkens størrelse og hvor mange som tilhører samme husstand og kan sitte sammen. 

Kravet til avstand er 2 meter alle veier for personer som ikke er i samme husstand, på grunn av fellessang.

Liste over deltakere må settes opp på forhånd.

 

Dåp :

Vi  anbefaler dere som ønsker dåp å ringe oss på tlf. 32742590. 

De som har meldt inn ønske om dåp til oss vil nå bli kontaktet for å avtale tid. 

Vi setter opp en del egne dåpsgudstjenester for å kunne ivareta smittevernbestemmelsene på en god måte. 

 

Bryllup :

Ønsker dere å gifte dere i 2021, kontakt oss gjerne på tlf. 32742590!

Vi reserverer gjerne en dato til dere, men må ta forbehold om at vi til enhver tid må følge smittevernreglene.

 

Forbønn for etterlatte i forbindelse med dødsfall :  

De som har mistet noen det ikke ennå har blitt holdt forbønn for, vil nå bli kontaktet, siden vi nå får lov å holde gudstjenester igjen . 

 

 

 

Tilbake