Voksen i Nore og Ulvdal


Vi har en flott gruppe av voksne som engasjerer seg i menighetene. Vi prøver alltid opprettholde tiltak og arrangement som passer inn for denne gruppen i menigheten.

Vi tar gjerne imot innspill på hva vi kan gjøre bedre også for de voksne i menigheten. Under ser du noe av vårt arbeid i menighetene,