1.pinsedag åpner vi for gudstjenester igjen!
1.pinsedag åpner vi for gudstjenester igjen!

1.pinsedag åpner vi for gudstjenester igjen!

I Nore og Uvdal åpner vi for gudstjenestefeiring igjen fra og med 1.pinsedag. Vi må fortsatt være nøye med smittevern, og derfor blir kirkegang litt annerledes i tiden framover. Det har blitt gjort noen endringer i gudstjenestelista, så følg med på nettsidene våre eller se oppdaterte lister i menighetsbladet.

Smittevernet ved gudstjenester og kirkelige handlinger bygger på fire hovedprinsipper:

  • Syke personer skal ikke delta eller være til stede
  • Gode rutiner for håndhygiene og renhold
  • God avstand og minst mulig kontakt mellom personer
  • Minst mulig felles bruk og berøring av inventar og utstyr

Mye av dette jobber vi nå for å legge til rette for, og når dere kommer til kirka skal både plakater og medarbeidere sørge for god informasjon. Vi legger til rette for at god håndhygiene og avstand vil være mulig, men ber også våre kirkegjengere om å passe på dette.

Noen av tiltakene våre er det viktig for oss at dere kan bli kjent med før dere møter i kirka, og de er:

Antallbegrensninger og lister over frammøte

Vi har noen retningslinjer å forholde oss til som begrenser hvor mange som kan være samlet i kirka. Fram til 15.juni er det lov med offentlige arrangementer for 50 stk. Etter 15.juni er det gjeldende tallet 200 stk. MEN – vi må også ha mulighet til å holde en meters avstand til alle som ikke tilhører samme husstand. Størrelsen på kirka vil derfor begrense hvor mange vi kan være tilstede. Vi tror at vi stort sett kan ta imot dere som kommer, men det er altså en mulighet for at det ikke er plass til alle.

Vi trenger også oversikt over hvem som er tilstede, slik at det kan sendes ut informasjon om noen som har vært på gudstjeneste skulle få påvist smitte. Derfor vil dere bli tatt imot av noen som skriver ned navn og telefonnummer på alle som kommer. Disse listene vil vi ta vare på i 10 dager og deretter blir de makulert.

Vi flytter sommerens gudstjenester fra stavkirkene

Stavkirkene våre er gamle og viktig å ta vare på. Det er begrensede muligheter til å vaske dem uten at de slites av dette. De er også små og trange og vil ikke kunne romme så mange hvis vi skal klare å holde avstand. Vi har derfor besluttet at sommerens gudstjenester vil flyttes til hovedkirkene Nore kirke og Uvdal kirke.

Se gudstjenestelista på nett eller i menighetsbladet og følg med for oppdatert informasjon.

Vi gleder oss til å være sammen i kirkene igjen!


Del denne artikkel på e-post